Při prvním setkání sběratelů pexes vznikl nápad založit " Klub sběratelů pexes " . Tento klub je založen na vzájemné toleranci a spolupráci sběratelů pexes . Zakládající sběratelé jsou : Pavel Hanzel , Vendula Binková a Petr Mičánek . Tento klub není nikde registrován a neplatí se za účast v něm žádné poplatky . Do klubu se může přihlásit každý sběratel pexes , který souhlasí s uvedením jména , e mailu a velikosti sbírky na tomto webu .

Cíle klubu sběratelů pexes :

1, Propagace sběratelství pexes

2, Pořádání setkání sběratelů pexes

3, Vzájemná spolupráce sběratelů

4, Výměna pexes mezi sběrateli

5, Vzájemná informovanost o nových pexesech

6, Vzájemná výměna seznamu sbírky

Členové Klubu vydávají katalogy vydavatelů pexes a aktualizují je jednou ročně.

Katalogy vznikají většinou dle pexes ze sbírek pexesářů, či z informací dostupných na webu, jen málokdy je katalog autorizován vydavatelem, jelikož pexesa vydávají jen jako doplňkovou či zakázkovou výrobu, nebo se bojí nám poskytnout informace z důvodu, že nechcou poskytnout informace konkurenci ! Na vydání katalogu spolupracují např.fy AbArtpress a Mičánek Petr - vydavatelé nám poskytují informace o dotisku pexes či vydání nové verze již vydaného pexesa.

Ukázky z katalogu od fy.Mičánek Petr - zde vidíte i informace o reedici Rozhleden č.2

a katalogu fy. ČTK Pressfoto, s podrobnějším popisem o pexesu

Sběratelé dostávají každé dva měsíce elektronické noviny s informacemi o světě sběratelů pexes , kde najdou rady , tipy a různé informace týkající se sběratelství pexes. Dnes se noviny jmenují PEXESOVINKY .